Vasikate startersööda koostise soovitused ja noorloomade jootmisskeem

Vasikate startersööda koostise soovitused vastavalt 2021 aasta söötmisnormidele:

Proteiin 18 kuni 20%

Rasv 3 kuni 5 %.

Toorkiud 8 kuni 12%

Tähtis on toorkiu sisaldus, sest muidu liigub tärkliserikas sööt liiga kiiresti organismist läbi ning noorlooma ei suuda väärindada energiat ning tekib proteiini liig.

Terve noorlooma juurdekasv on võõrutuseelsel perioodil ca 700-900g (olenevalt vasikate jootmisskeemist) ning 56 päevaks peaks vasikas hiljemalt olema saavutanud 2x sünnimassi.

Tutvustades vasikatele startersöötasid peavad need olema looma organismile võimalikult ohutud. Kuna vasikatel vats on vähe arenenud kujutavad mükotoksiinid neile suurt ohtu, alljärgnev joonis kujutab madalat mükotoksiinide konsentratsiooni mõju juurdekasvule Rootsi farmides. Selle aasta mükotoksiinide uuringud on näidanud põhusaastatus mükotoksiinidega 90% juhtudel.

Talvisel perioodil tuleb kasutada kõrgema rasvasisaldusega täispiimaasendajat. Temperatuuride langedes suureneb energia tarve, mis kulub organismi soojendamiseks ning vähem energiat on võimalik suunata proteiini väärindamiseks juurdekasvu. 

Soovituslik on kasutada piimapulbrit 160g ühes liitris joogis (1 l vett +190g pulbrit) ning jootmisskeemi:

  • esimesel nädalal 6 liitrit jooki
  • teisel nädalal 8 liitrit jooki 
  • kolmandal nädalal 10 liitrit jooki

40-47 elupäeval peaks olema saavutatud 2 x sünnimass ning siis võib alustada joogikoguse vähendamist järgneva 18 päeva jooksul, et tagada võimalikult leebe üleminek vedelsöödalt tahkele.

 

Kirjuta meile
Privacy Policy