EAS toetab Anu Ait OÜ arenguplaani elluviimist 2018-2019
Projekti abikõlblikkuse perioodil 01.02.2018 - 31.07.2019 viib Anu Ait OÜ Ettevõtte Arenguprogrammi toetusmeetme raames ellu oma 2018-2021 arenguplaani esimest etappi. Eesmärgiks on eelkõige komposiitsete täiendsöötade liini tootmistehnoloogia välja töötamine, mille tulemusena peab tõhustuma tootmisprotsessid ja käivituma parendustegevused ning uus komposiitne täiendsöödana uus toode. Projekti kogumaksumuseks on 734 964,00 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest kaetakse kuni 45%