Ekstrudeeritud lina söötmine laktatsiooni alguse negatiivse energiabilansi leevendamiseks

Sissejuhatus
Lüpsilehmad läbivad äärmusliku energiavajadusega perioode, eriti varajases laktatsiooni faasis, kui piimatoodang on kõige kõrgem. Kuna ainuüksi söötmine seesugust energiavajadust ei kata, peab loom rasvkoe ümber mobiliseerima, et täita energia puudujääki. Seetõttu on eriti oluline anda loomadele energiarikast sööta laktatsiooni alguses, et leevendada nii palju kui võimalik reservrasva kasutamist. Tihti saavutatakse see fermenteeruvate süsivesikute hulga suurendamisega ratsioonis. Siiski tuleb sellist liigutust teha ettevaatlikult, et vältida teisi ainevahetusprobleeme, nt. atsidoosi tekkimist jõusöödarikaste ratsioonide kasutamisel.
Keharasvade kiiret jagunemist laktatsiooni varajases faasis on võimalik kliiniliselt avastada veres olevate esterifitseerimata rasvhapete (NEFA-d) kõrge kontsentratsiooni järgi, mis muudetakse maksas hiljem ketokehadeks. Kui ketokehade tase veres ületab kindlaksmääratud füsioloogilise maksimumi (1200 μmol/l), siis on looma diagnoosiks ketoos. Seetõttu on söötmisspetsialistide peamine väljakutse koostada lüpsilehmadele ratsioon, mis vaatamata loomulikule poegimisjärgsele söömuse langusele annab piisavalt energiat. Lipiidide kõrge kalorsuse tõttu on üks levinumaid meetodeid rasvalisandite kasutamine ratsioonis, mis samaaegselt vähendab keharasva mobilisatsiooni ning tõstab piimatoodangut. Tavaliselt kasutatakse selleks palmirasva. Polüküllastumata rasva kasutamisel on huvitaval kombel märgata olulisi muutusi piima rasvhappelises koostises. Dumoulin (Andenne, Belgia) toodab ekstrudeeritud linaseemnetest valmistatud rasvarikast söödamaterjali nimega Nutex 69 Sweet. Selle proteiini- ja rasvasisaldus on vastavalt 20 ja 27% ning eesmärgiks lehmade laktatsiooni alguse varustamine kõrge söödaenergiaga.

Materjalid ja meetodid

Põhjendamaks Nutex-i kasulikku mõju kõrge toodanguga lehmade söödamaterjalina, korraldati Müncheni Tehnikaülikooli poolt Hirschau katsefarmis (Saksamaal) söötmiskatse. 26 looma jaotati kahte rühma, kes said nelja nädala jooksul osaliselt segatud sööta kas koos (1,7 kg/looma kohta päevas) või ilma lina baasil valmistatud tootega. Et valmistada mõlemad ratsioonid võimalikult sarnase energiasisaldusega, lisati kontrollgrupi söödale nisu (tabel 1)*. Sellegipoolest oli ratsioonide energiatasemete vahe 0,37 MJ/NEL. Samuti oli loomadel juurdepääs automaatsetele jõusöödasööturitele, mis salvestasid iga looma piimatoodangu ja tarbitud sööda hulga kõikidel söömiskordadel (joonis 1).

Joonis 1. Vere näitajad

Piimaproove koguti 2 korda nädalas, millest analüüsiti rasva-, valgu-, karbamiidi- ja somaatiliste rakkude sisaldust piirkonna volitatud asutuses (Milchprüfring Bayern e.V., Wolnzach, Saksamaa). Kõikide piimaproovide rasvhapete profiilid määrati gaaskromatograafiliselt Müncheni Tehnikaülikoolis ning samaaegselt analüüsiti ka vereproovides NEFA-de ja ketokehade sisaldust.

Tulemused

Ekstrudeeritud lina Nutex ei näidanud võrreldes kontrollrühmaga laktatsiooni alguses (0-100 päeva) ühtegi söödakulu või kehamassi muutust. Energia korrigeeritud piima (EKM) hulk jäi kontrollrühmas konstantsele tasemele (36,38 ja 36,69 liitrit vastavalt laktatsiooni alguses ja lõpus), samal ajal kui Nutex-rühma piimakogus suurenes sama perioodi jooksul 2,7 liitrit (34,29-lt 36,99 liitrini). Piima rasvatoodang vähenes kontrollrühmal 1530,55 grammilt/päevas (4,35%) 1416,86 grammini/päevas (4,18%), kuid Nutex-rühmal suurenes vastavalt katse algusest, 1390,28 grammilt/päevas (3,96%) 1504,12 grammini/päevas (3,93%) katse lõpus. Sarnaseid muutusi täheldati ka valgutoodangus, kus kontrollrühmas vähenes (1362,74 grammilt/päevas (3,29%) kuni 1300,93 grammini/päevas (3,01%)) ning Nutex-rühmas suurenes (1062,19 grammilt/päevas (3,01%) kuni 1135 grammini/päevas (3,22%)). EKM-piima ja rasvatoodangu muutused ei jõudnud statistilise olulisuse tasemeni p<0,05 suurte indiviididevaheliste erinevuste tõttu. Nutex-rühma valgutoodangu suurenemine oli ka statistiliselt oluline, p=0,02. Nagu on näha joonisel 2, on Nutex-i lisamisel võimalik muuta positiivselt piima rasvhapete profiili: katseperioodi jooksul vähesel määral kasvav kontrollrühma küllastunud rasvhapete osakaal võiks püsida sarnaselt Nutex-rühma konstantse tasemega (p<0,05), võimaldades samaaegselt küllastumata rasvhapete hulga 3,63%-list suurenemist (p<0,001). Huvitaval kombel

võiks saavutada ka väga olulise (p<0,001) oomega-3-rasvhapete osakaalu suurenemist 94,23%le, kuigi on eeldada füsioloogilist vähenemist, nagu on näha kontrollrühmas (-11,56%). Veremarkerite BHBA ja NEFA metaboolne staatus vähenes Nutex-rühmal (vastavalt -28,84% ja -65,32%), mis näitab paremat energia tasakaalu võrreldes kontrollrühmaga (-8,86% ja -22,14%).

Joonis 2. Küllastunud rasvhapete sisaldus piimas

Järeldused

Nutex-i lisamine lüpsilehmade ratsiooni suurendas piima valgu kogust, mõjutades samal ajal positiivselt piima- ja rasvatoodangut. Tervislike küllastumata rasvhapete, eriti oomega-3 rühma rasvhapete, osakaal suurenes. Need andmed koos veremarkerite analüüsiga näitavad, et lehmadel, kellele söödetakse Nutex-it, on ainevahetus stabiilsem, nad kasutavad vähem kehareserve ning tulevad paremini toime laktatsiooni alguse nõudliku füsioloogilise seisundiga.
Dr. Enrique Viturro
Mag. Christian Altenhofer
TUM ZIEL Abteilung Physiologie

Tabel 1. Katses kasutatud ratsioonide koostis

Kirjuta meile
Privacy Policy