Mükotoksiinide roll rohusilo kvaliteedis.

Miks rohusilo kvaliteet?

Temperatuuri tõus ja järk-järgult pikemad päevad on märgid sellest, et kevad on tulemas ja silohooaeg algab peatselt. Rohusilo on põhisööt, mida anname loomadele aasta ringselt. Tänu heintaimede kiirele kasvule on meil suvel külluslikult rohumassi, mida saame kvaliteetselt toota õigeid võtteid kasutades suhteliselt väikeste kuludega.

Silo tootes peame arvestama:
a) viimastel aastatel suurenenud piima toodangust tingituna on toitainete tarve tohutult suurenenud
b) veiste kuivaine söömus ja vatsa suurus on piiratud;
pelgalt silo tootmisest ei piisa, vaid on vaja toota kõrge kvaliteediga silo.

Vajalikud protsessid kõrge kvaliteediga rohusilo tootmiseks:

Õige koristusaeg ja närvutamine – silo kuivaine sisaldus 30 – 45 %
Mullasaaste minimeerimine (toortuhk alla 10%) – Saastumine suureneb madala kuivainega (<25%)
Tallamine (> 650 kg/ m3) – Logistika ja tehnoloogia tuleb sobitada tallamistehnika suutlikkusega
Katmine – Võimalikult kiiresti, katta õhukindlalt kiledega ja fikseerida raskustega.
Õiged silokindlustuslisandid – Bioloogiliste silokindlustuslisandite kasutamine on ohutum ja odavam alternatiiv hapete ja soolade kasutamisele. Tähtsaim ülesanne silo kääritamisel on pH langetamine, selleks tuleb kasutada piimhappebaktereid, sealjuures, kombinatsioon homo- ja heterofermentatiivsetest piimhappebakteritest ei garanteeri ainult head käärimist vaid ka paremat aeroobset stabiilsust. Kvaliteetse rohusilo konserveerimine on vajalik ka mahetootjatele,  hea lahendus  on bioloogiliste silokindlustuslisandite kasutamine.

Mükotoksiinid kui üks rohusilo kvaliteedi näitajatest:

Rääkides mükotoksiinidest, ei ole olemas ohutut saastatuse astet ja mitmed nende omadused teevad mükotoksiini-saaste probleemi lahendamise raskeks.

Saastatuse astmete norme vaata Tabel 1.


Mõned sellised omadused on loetletud allpool:

 • Keemiline stabiilsus ja vastupidavus füüsilistele mõjutustele – temperatuur, hoiustamine, granuleerimine või muu töötlemine ei hävita mükotoksiine;
 • Söödas ebaühtlane jaotumine –- mükotoksiinid esinevad tihti saastekolletena, mis raskendab keskmise proovi saamist;
 • Suur hulk erinevaid mükotoksiine – on avastatud ja uuritud üle 400 erineva, söödaproovides määratakse tavaliselt ainult 2 – 7;
 • Mitme mükotoksiini koostoime tekitab suuremaid kahjusid;
 • Tava-analüüsides avastamatute toksiinide esinemine – „maskeerunud mükotoksiinid“;
 • Erinevad faktorid mõjutavad loomade reaktsiooni mükotoksiinidele (vanus, tõug, sugu, liik, viiruste või bakterite olemasolu keskkonnas, jne…)

Kuidas mükotoksiinidega seotud riski vähendada?

 Põllul:

 • Õige viljavaheldus
 • Seenhaigustele vastupidavamad kultuurid
 • Väetiste kasutamine
 • Seenhaiguste bioloogiline ja keemiline tõrje
 • Niitmine õiges taime kasvufaasis (hallitusseente ja mükotoksiinide sisaldus tõuseb hilisemas kasvufaasis)

Silo tegemise ajal:

 • Korralik hügieen (silo ei tohi olla saastunud mullaga, surnud loomadega, jne.)
 • Õige silokindlustuslisandite valik ( heterofermentatiivsete piimhappebakterite poolt toodetud äädikhape pärsib aeroobses keskkonnas hallitusseente kasvu)
 • Tallamine (silo tihedus vähemalt >650 kg/ m3)
 • Silohoidla õhukindel katmine

Söötmise ajal:

 • Lõikepinna liikumiskiirus hoidlas (miinimum: talvel 25 cm / päevas ja suvel 50 cm/päevas)
 • Roiskunud silo eemaldamine hoidlast ja söödast
 • Keemiliste lisandite kasutamine soovimatu käärimise vältimiseks söötmise ajal

Valmissööda haldamine:

 • Toksiinisiduja kasutamine valmissöödas

Anu Aida ja Biomini lahendused parema rohusilo kvaliteedi saamiseks ja kõrgemaks tootlikuseks

 • Biomin® BioStabil Plus: Hetero- ja homofermentatiivsete piimhappebakteritega saavutad parema käärimise ja aeroobse stabiilsuse. Kuivaine, toiteainete ja energiasisalduse kaod vähenevad samuti. Sobilik mahetootmises kasutamiseks.
 • Mycofix® tooteseeria: mükotoksiinide inaktivaator, mis põhineb kolmel erineval strateegial:
  1. Seotavate mükotoksiinide (aflatoksiinid ja tungaltera toksiinid),
   sidumine kasutades eri-savide valikut
  2. Mitte-seotavate mükotoksiinide (ZEN ja trihhotetseenid nagu DON) bioloogiline muundamine kasutades bioloogilisi toimeaineid
  3. kudede bioloogiline kaitse taime- ja vetikaekstraktidega, mis toetab immuunsüsteemi ja kaitseb maksa.
Kirjuta meile
Privacy Policy