“Lahendused mäletsejalistele – mükotoksiinid vähendavad piimalehmade tootlikkust” (Biomin GmbH)

Piimajõudluse tõus on seotud viljakusega. Toodangu tõusuga seoses viljakus langeb. Ainult 20% piimalehmadest elab 4-5 laktatsioonini.

Piima tootmise otsustab looma füsioloogiline jõudlus: maks – verevool (50000-55000 l päevas), udar – verevool(20000 l päevas), süda –verevool (130000 l päevas). Südame jõudlus kg/l piima tootmiseks – 3000 l. Liitri piima hind!

Mükotoksiinid on mürgised sekundaarsed seente(Fusarium-põllult, Aspergillus- säilitamine, Penicillum- säilitamine) metaboliidid. Mõõtmetelt imeväikesed,  toimelt ülimürgised. Ilmastikust tingituna leidub seeni, kes produtseerivad mükotoksiine (heinas, rohusilos, kõikides teraviljades, maisisilos ja põhus). Mäletseja vatsabakteritel ja algloomadel on võime miinimumkoguse mükotoksiinide väljutamisega hakkama saada. Aga selle protsessi käigus kahjustavad nad vatsafunktsioone. See toimub ainult madala (alla 5000 µg) saastatuse korral, keskmise ja kõrge (üle 10000 µg) saastatuse korral häirub oluliselt vatsabakterite töö ja langeb  looma füsioloogiline võime piima toota. Vatsabakterite toimimist mõjutab pH muutus. Peale vatsa läbimist toimivad soolestikus toksiinid: immuunreaktsioone pärssivalt, maksatoksiliselt ja tsütotoksiliselt.

 

Tegurid, mis mõjutavad vatsa mükotoksiinidest vabastamist on: kõrge söömus, siis läbib vatsa suurem sööda kogus ja kulub lühem aeg mürgitustamiseks.

Madalatoodanguline lehm                   Kõrgetoodanguline lehm

Söömus: 26 kg kuivainet                          Söömus: 12-15 kg kuivainet

Mürgitustamise aeg: 24 h                         Mürgitustamise aeg : 24 h

120 min/kg sööda kohta                           55 min/kg sööda kohta

 

Piimalehma paljunemistsüklil on 5 faasi:

Varane kinnisperiood (30 p), kinnisperiood (20 p), uuslüpsiperiood (100 p), lüpsiperiood (150 p), hiline laktatsiooniperiood(60 p). Kriitiline looma jaoks on kinnisperiood ja uuslüpsiperiood – kokku120 päeva. Miks?

1. Söödavõtt on ebapiisav (negatiivne energia tasakaal)

2. Toimuvad hormonaalsed muutused ja alaneb immuunsüsteemi toimimine

3. 80% kõikidest terviseprobleemidest on seotud poegimisega

4. Kõige vastuvõtlikum stressile, mida tekitavad mükotoksiinid.

 

4 MÜKOTOKSIINIDE MEHHANISMI: sünergiline efekt 1+1=11

* Toitainete imendumise ja metabolismi muutumine

* Rakutoksiin (nt.DON-hävitab limaskesta rakke)

* Mõju endokriinsüsteemile (nt. ZEN östrogeeni retseptorid)

* Immuunsüsteemi nõrgestamine

 

Strateegiad mükotoksiinide vastu võitlemiseks: Mycofix ® Plus 3.E ….. eesmärgiks on olla olla võitluses alati sammu võrra ees. Kasutatakse kolme erinevat meetodit, mis on unikaalne ja eksklusiivne selles valdkonnas: biotransformatsioon, adsorptsioon ja toksiliste mõjude likvideerimine.

Toksiinide likvideerimine toimub mineraalide preemium-segu abil- adsorbtsioon. Biotransformatsioon – ensüümide andmekandjal- trihhotetseenid (DON, T-2 ja Zearalenoon). Biokaitse – taime ekstraktid ja vetikaekstraktid.

Toksiinid, ükskõik millise loomuga, mõjuvad kahjulikult kõigepealt vatsabakteritele ja alles siis lehmale.

 

Meeldejätmiseks :

  • Mycofix ® Plus suurendab piimatoodangut.
  • Mükotoksiinid kahjustavad vatsatööd
  • Mycofix ® Plus vähendab somaatiliste rakkude arvu 60% võrra

Katsed selle tootega tõestavad, et väheneb mastiidi sagedus, somaatiliste rakkude arv on kontrolli all, söömus on suurem ja tänu sellele ka toodang kõrgem, parem tiinestumine ja embrüonaalsetest abortidest hoidumine, väiksemad veterinaarravimite ja teenuste kulud – kokkuvõttes väiksemad kulutused piima liitri kohta!

Seda saab väljendada valemiga:

Elu efektiivsus = Piimatoodang (kg) / Elupäevade arv (alates sünnist!) = peab/võiks olla > 15 kg !!!

Üldine ökonoomika

Investeerimine Mycofix® Plus’i tagab:

1. Paranenud söödaväärinduse                  2. Paranenud viljakuse

3. Kõrgema piimatoodangu                        4. Parema udara tervise

 

KOKKUVÕTTEKS:  Mükotoksiine võib esineda kõikides söödamaterjalides ja kontsentraatides. Nad suurendavad tervisehäirete sagedust, eriti üleminekuperioodil ja mõjuvad negatiivselt jõudlusele. Neist probleemidest on võimalik hoiduda.

Kirjuta meile
Privacy Policy