Kuuma ilmaga lehmade söötmise eripärad

Lehmadel tekib kuumastress madalamal temperatuuril kui inimestel (võimalik alates 21oC-st). Eriti tundlikud on kuumastressi suhtes esimese ja teise laktatsiooni kõrgetoodangulised lehmad.

1) Kõige tähtsam on lehmadele vesi. See peaks olema värske, puhas, kuuma ilmaga jahe ja kergesti kättesaadav kõikidele loomadele.

2) Energia on väga oluline toitaine. Selle sisaldust ratsioonis tuleb eriti jälgida, kuna kuumaga loomade söömus väheneb – energia puudusel väheneb aga toodang. Energia taset ratsioonis saab tõsta, suurendades teravilja kontsentratsiooni ja vähendades koresööda kogust. Teraviljade kontsentratsioonil on piirid, peab säilima normaalne vatsaseede.

Energia sisaldust saab tõsta vatsakaitstud või vatsainertsete rasvade/õlide lisamisega (nt Nutex Sirelin).

3) Üle tuleb vaadata ratsiooni toorproteiini kogus ja allikad, kuna söömus kuumaga väheneb. Oluline on tagada lehmadele piisav hulk peensooles imenduvaid aminohappeid (mikroobne proteiin + vatsast mööduv peensooles imenduv proteiin).

4) Kiudu peaks ratsioonis kasutama parema vatsatöö jaoks. Kiu sisaldust ratsioonis peaks vähendama aeglaselt, et suurendada söömust kuumal ajal. ADF sisaldus ei tohiks olla alla 18%  ja NDF sisaldus vähem kui 28-30% ratsiooni kuivainest (minimaalne normaalse vatsa töö jaoks). Väga oluline on lisada osa kiust torkiva kiuna (hein või põhk).

5) Kuuma ilmaga tõuseb mõnede mineraalelementide vajadus. Jälgida tuleks eelkõige naatriumi- ja kaaliumisisaldust (nende kadu suureneb higistamisega), aga ka magneesiumi-, fosfori-, soola (NaCl) sisaldust ratsioonis.

Nt. 540 kg kaaluva ja ~ 30kg piima lüpsva lehma tarve oleks: kaaliumi 1,4%, naatriumi 0,45% ja magneesiumi 0,3% kuivaines. Kuumal ajal tuleks tagada nende mineraalelementide kindel kättesaadavus söödast!

6) Kontsentreeritud ratsioonide puhul tuleb kasutada vatsapuhvreid, näiteks naatriumbikarbonaati (vähemalt 0,75% kuivaines), magneesiumoksiidi (0,35-0,4% kuivaines). Samuti on abi vatsakeskkonda ja vatsamikroobe mõjutavatest söödalisanditest, nagu eluspärmikultuur või eeterlikud õlid (nt Aida Stimul).

Kuuma ilma korral:

1. Võimaldada lehmadele varjualuse kasutamine, et kaitsta neid otsese päikesevalguse eest.
2. Lisajahutuse tagamiseks kasutada ventilaatoreid ja vihmuteid.
3. Kohandada ratsioon nii, et oleks tagatud piisav proteiini, energia, mineraalide ja vitamiinide tarve.
4. Tagada kõrge kvaliteediga sööt.
5. Lisaenergia saamiseks lisada ratsiooni vatsakaitstud energiaallikaid.
6. Sööta väiksemaid söödakoguseid korraga mitu korda päevas, et parandada söömust.
7. Sööta päeva jahedamatel perioodidel.
8. Puhastada igapäevaselt söödakünasid, et vältida sööda riknemist.
9. Tagada piiramatus koguses puhta, jaheda vee olemasolu.

Kirjuta meile
Privacy Policy