Soovid, et sinu laktatsiooni alguse grupp annaks 50 kg piima ? Lahenduseks on Glunergy – vatsa kaitstud glükoos – mida on katsetatud Eesti farmides.

Märtsis jõuame lõpule projektiga „Uudse, tervist toetava täiendsööda välja töötamine uuslüpsiperioodiks maksimaalselt ära kasutades lehmade aretusega saavutatud toodangu võimekust“.

 

Nimetatud projekti eesmärgiks oli hinnata erinevate söödalisandite mõju lüpsilehma ainevahetusele, tervisele (sh emaka tervisele) ja toodangule laktatsiooni alguses. Selleks viidi läbi täppiskatse Eesti Maaülikooli katselaudas (n=40) ja tootmiskatse Estonia OÜ Piibu farmis (n=210). Väga edukaks osutunud projektis tõestati uudse energiasööda „kaitstud glükoos“ positiivne mõju laktatsiooni alguse piimalehmadele. Toote eesmärk on suurendada seedekulglas imenduva glükoosi hulka ja seetõttu on selles olev glükoos kaitstud lehma kui mäletseja vatsas elavate mikroorganismide eest. Vastasel korral „sööksid“ mikroorganismid glükoosi väga kiiresti ise, jättes looma ilma sellest kesksest energia vaheühendist. Aga glükoosi on lehmale vaja, ainuüksi udar vajab 45 kg piima tootmiseks 3,2 kg ja aktiveeritud immuunsüsteem 2 kg glükoosi päevas. Toimiv immuunsüsteem on laktatsiooni alguses ülioluline, et lehm tuleks toime laktatsiooni alguse raskustega. Kaitstud glükoos on väga uuenduslik toode, mille kohta teadusuuringud Euroopa piimakarjade pidamistingimustes puuduvad. Projekti tulemused näitavad, et lehmad lüpsid laktatsiooni alguses u 4 kg rohkem piima päevas. Seejuures ei kaasnenud suurema toodanguga halvem ainevahetus või rohkem haiguseid. Vastupidi, kaitstud glükoosi saanud lehmad said poegimisaegsete raskustega hästi hakkama. Lisaks oli neil loomadel 40ndal poegimisjärgsel päeval vähem emakapõletikku. See annab teadusliku aluse eeldusele, et tootel on ka pikaajaline mõju tervele laktatsioonile. Suurem piimatoodang laktatsiooni alguses kandub tavaliselt üle suuremaks piimatoodanguks terve laktatsioon lõikes ja väiksem põletik annab aluse paremale tiinestuvusele. Mõlemad neist on üliolulised majandusliku edu võtmekohad.

 

Kirjuta meile
Privacy Policy